Przedszkole Patryk Jonkowo

Zajęcia wychowawczo dydaktyczne.

 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w grupach od 3 do 6-latków wypełnione są zabawami mającymi na celu wszechstronny rozwój mowy i myślenia, rozbudzenie zainteresowań książką, tradycjami oraz wydarzeniami kulturalnymi. Szczególną uwagę zwracamy na rozwijanie umiejętności wspólnej, koleżeńskiej zabawy dziecka w gronie rówieśników. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Czytamy dzieciom najpiękniejsze bajki, baśnie, mity i legendy. Dzieci ćwiczą dykcję, wzbogacają słownictwo, recytują poezję. Dziecko odkrywa teatr zarówno jako widz, jak i aktor.

Systematycznie realizujemy podstawę programową opierając się w roku szkolnym 2010/2011 na podręcznikach Wydawnicta Szkolnego i Pedagogicznego i tak:


- grupa 3 -latków realizuje program 'Wesołe Przedszkole 3-latka',
- grupa 4- latków realizuje program 'Wesołe przedszkole 4-latka''
- grupa 5-6 latków realizuje program rocznego przygotowania przedszkolnego 'Razem w przedszkolu'.

 

Jednym z naszych głównych zadań jest kształtowanie ważnych uczuć poprzez literaturę. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia wdrażają do nauki czytania i pisania oraz doskonalą nabyte umiejętności.

 

Na zajęciach matematycznych dzieci uczą się podstawowych pojęć matematycznych i orientacji przestrzennej. Dzieci poznają cyfry, liczby i podstawowe znaki matematyczne. Poprzez gry i zabawy ruchowe, książki, czy filmy, dzieci zapoznają się z prostymi problemami społeczno-moralnymi, przyrodą i techniką. Duży nacisk kładziemy na rozwijanie wyobraźni i zainteresowań dziecka.

 

© Przedszkole Patryk Jonkowo, Panel administracyjny
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: REVOLWEB.pl