Przedszkole Patryk Jonkowo

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu „Patryk” w Jonkowie

 

6.30 – 7.30

Powitanie dnia. Schodzenie się dzieci do Przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.30 – 8.15

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijające percepcję wzrokową i słuchową

, grafomotorykę oraz ćwiczenia artykulacyjne.

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo - higieniczne.

8.30 – 8.50 

8.50 – 9.20

Śniadanie(grupa młodsza);

Śniadanie (grupa starsza).

8.50  – 9.20
9.20 – 9.45

Zabiegi higieniczne w łazience – mycie zębów(grupa młodsza);

Zabiegi higieniczne w łazience – mycie zębów (grupa starsza)

9.20 – 10.00

Muzyka – rozwijanie wrażliwości muzycznej, nauka piosenek,

indywidualne i grupowe próby wykonawcze z akompaniamentem.

10.00 – 10.30

10.00 – 11.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową,zabawy ruchowe i twórcze – grupa młodsza;

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową,

zabawy ruchowe i twórcze,słuchanie wierszy i krótkich opowiadań, zabawy matematyczne,

zabawy i ćwiczenia wyrabiające orientacje przestrzenną i autoorientację).

10.30 – 11.30  
11.00 – 11.45

Spacer, zabawy ruchowe na placu przedszkolnym lub w sali (grupa młodsza);

 Spacer, zabawy ruchowe na placu przedszkolnym lub w sali (grupa starsza).

11.45 – 12.00

Przygotowanie do spożycia obiadu. Czynności porządkowo - higieniczne.

12.00 – 12.25

12.00 – 12.30

Spożywanie posiłku ( pierwsze i drugie danie) – grupa młodsza.

Grupa starsza - zabawy z językiem angielskim.

12.25 – 12.35
12.30 – 12.50

Przygotowanie do leżakowania - dzieci młodsze.

Spożywanie posiłku ( pierwsze i drugie danie) – grupa starsza.

13.00 – 14.00

Dzieci najmłodsze odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej.
Dzieci starsze – spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali,

dowolne zabawy według zainteresowań dzieci, prace indywidualne lub grupowe.

14.00 – 14.15

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne.

 

14.15 – 14 35
14.35 – 14.55

Podwieczorek (grupa młodsza);

Podwieczorek (grupa starsza).

 

14.55 – 18.00

 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, umiejętności oraz zainteresowań.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
Rozchodzenie się dzieci.
Kontakty indywidualne z rodzicami.

© Przedszkole Patryk Jonkowo, Panel administracyjny
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: REVOLWEB.pl