Przedszkole Patryk Jonkowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

link 

 

Pracujemy na książkach z wydawnictwa Mac Edukacja:

 

5-6l- kolorowy start różowy zestaw
4l- kolorowy start zestaw zielony
3l- kolorowy start pomaranczowy zestaw

© Przedszkole Patryk Jonkowo, Panel administracyjny
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: REVOLWEB.pl